Chcę złożyć pozew o rozwód, ale nie wiem gdzie mieszka małżonek…

Jak to w życiu, zdarza się, że małżonkowie przez dłuższy czas przed wniesieniem pozwu o rozwód  pozostają ze sobą w separacji faktycznej, nie mieszkają razem i nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu. Zdarza się również tak, że mąż czy żona nie wie nawet gdzie mieszka drugi małżonek, a przecież w pozwie o rozwód musimy podać adres zamieszkania pozwanego, aby sąd mógł doręczyć pozew. Możemy oczywiście popytać znajomych, rodzinę, ale czasami na nic to się zda ponieważ nikt adresu małżonka nie zna, albo zwyczajnie nie chce go podać.

I co z tym z problemem zrobić…? Na szczęście kodeks postępowania cywilnego przewiduje wyjście  z takiej sytuacji…

Otóż… pisząc pozew możemy napisać wniosek o wyznaczenie dla małżonka kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Taką możliwość daje nam art. 144 § 1   k .p. c.

„Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.”

Aby jednak sąd tego kuratora ustanowił, trzeba uprawdopodobnić, iż nie ma się wiedzy, gdzie druga  strona przebywa. A to wcale nie jest takie łatwe…

Z pewnością nie wystarczy napisać w pozwie „nie wiem, gdzie mój mąż/moja żona przebywa” czy „nie mam kontaktu z żoną/z mężem i nie znam jej/jego adresu”. Niestety musimy się trochę bardziej postarać i uprawdopodobnić, że pomimo naszych starań nie udało się zdobyć adresu małżonka.

Nie wystarczy również  np. zwrócona korespondencja z adnotacją, iż adresat się wyprowadził.

W uzasadnieniu wniosku powód powinien wyjaśnić, że w związku z tym, iż małżonek np. wyjechał za granicę, nie zna jego miejsca zamieszkania i nie ma z nim żadnego kontaktu.

W praktyce sądowej przesłanki ustanowienia kuratora dowodzone są przy pomocy takich dokumentów, jak pisemne informacje biur adresowych lub organów ewidencji ludności.  W miarę potrzeby i dla zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, należałoby przesłuchać na tę okoliczność w trybie art. 299 kpc przeciwnika strony, dla której ma być ustanowiony kurator, domowników, sąsiadów.

W kwestii ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu wypowiedział się też Sąd Najwyższy wskazując, że „Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora. Wynika to wyraźnie z art. 144 § 1 kpc. Zdanie pierwsze tego przepisu brzmi: „Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane”. (…) Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) strony przeciwnej”.

Po ustanowieniu kuratora, to on otrzyma pozew rozwodowy i sprawa zostanie przeprowadzona pomimo nieobecności drugiego małżonka.

Co jest najbardziej istotne w sytuacji gdy nie znamy adresu małżonka i wnosimy o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu? Otóż to, że gdybyśmy znali adres męża/żony prawdopodobnie byśmy wnosili o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie…

Natomiast w sytuacji gdy w sprawie będzie występował kurator takiego wniosku nie możemy napisać. Większość osób zapyta- dlaczego? A dlatego, że kurator nie jest małżonkiem i nie może wyrazić zgody na rozwód bez orzekania o winie. Taką zgodę mogą wyrazić tylko i wyłącznie małżonkowie ponieważ jest to ich osobiste uprawnienie i nikt poza nimi nie może z niego skorzystać.

Tak więc, w sytuacji gdy w sprawie występuje kurator jedyny wniosek jaki możemy napisać to wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanej/pozwanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *