500 plus a podatek

Zbliża się okres składania zeznań podatkowych za 2016 rok. W związku z tym zapewne wielu rodziców zastanawia się czy pobrane świadczenie wychowawcze 500 plus podlega rozliczeniu PIT i za który rok.

Zgodnie z przepisami podatkowymi bez wątpienia świadczenie z tytułu programu rodzina 500 plus stanowi przychód wielu rodziców, którzy posiadają dzieci. Po spełnieniu kryteriów, umożliwiających otrzymanie 500 zł miesięcznie na dziecko, pobierający świadczenie powinni w określony sposób wykazać swoje roczne przychody. Tak jak
i wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenia czy z prowadzonej firmy, świadczenie 500 plus  pozostaje bowiem przychodem, a więc co do zasady należy rozważyć jego wyszczególnienie w rocznym zeznaniu podatkowym  PIT – ale…

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:

świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne
i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów
otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.

W uproszczeniu oznacza to, że świadczenie wychowawcze 500 plus jak również inne świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT. Co za tym idzie wypłacane środki w ramach programu 500 plus nie są skorygowane o zaliczki na podatek, a otrzymanych 500 plus nie trzeba wykazywać w zeznaniu PIT.  Skoro świadczenia w ramach 500 plus są zwolnione od obowiązku wykazywania w deklaracji PIT, to nie musisz się martwić Drogi Czytelniku za który rok musisz złożyć PIT z rozliczeniem pobranego świadczenia 500 plus. Co więcej, jeśli środki wypłacone w ramach tego programu są jedynym źródłem utrzymania, podatnik nie musi składać żadnego zeznania podatkowego.

Rodzice, którzy nie uzyskują żadnych dochodów z innych źródeł, nie mają natomiast obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej za dany rok. W żadnym dokumencie nie wykazują kwot pobranych w ramach  sum  rządowego programu. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy świadczenie jest wypłacane na rzecz jednego dziecka, dwójki czy kilkorga dzieci. Zwolnienie od podatku obejmuje każdą kwotę.

Co jest jeszcze ważne przy rozliczeniu podatku przez rodzica? Czy 500 plus ma wpływ na kwotę wolną od podatku? Otóż, uzyskane 500 zł nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku. Nie odbiera także możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *