Komu przysługuje zachowek po zmarłym?

Każdy ma prawo do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Podobna zasada obowiązuje przy sporządzaniu dyspozycji dotyczących posiadanych dóbr na wypadek śmierci, czyli przy spisywaniu testamentu. Redagując swój testament, można zdecydować się na przekazanie całości lub części swoich ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych dowolnie wybranej osobie lub grupie osób. Nie muszą one być w żadnym stopniu spokrewnione z testatorem, czyli tym, kto sporządza testament. Jeśli taka będzie nasza wola, dowolną część swojego majątku możemy przekazać wybranym przez siebie osobom także za życia, dokonując aktu darowizny.

Kiedy przysługuje zachowek?

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku naszej śmierci najbliższa rodzina może wystąpić z roszczeniem o przyznanie zachowku. Uprawnienie to przysługuje naszym najbliższym krewnym właśnie w sytuacji, gdy rozporządzimy naszym majątkiem w inny sposób, niż wynikałoby to z zapisów dotyczących dziedziczenia ustawowego albo wówczas, jeśli komuś przekażemy za życia większą darowiznę.

W takiej sytuacji nasi najbliżsi krewni mogą domagać się połowy kwoty, jak przypadałaby im na zasadach ustawowych, a jeśli są małoletni lub trwale niezdolni do pracy mogą żądać 2/3. W tym celu mogą zwrócić się do obdarowanych za życia lub powołanych do spadku za sprawą zapisów testamentowych o wypłacenie im należnych kwot. Mogą to uczynić, zarówno proponując zawarcie ugody pozasądowej, jak i składając stosowany pozew i wybierając drogę postępowania sądowego.

Trzeba jednak pamiętać, że o zachowek można wystąpić jedynie w ciągu 5 lat od czasu otwarcia testamentu, ponieważ po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.

Kto może wystąpić o zachowek?

Wśród osób, które są uprawnione do wystąpienia o zachowek, jest małżonek zmarłego oraz jego zstępni, czyli dzieci, wnuki oraz prawnuki. W przypadku, gdy zmarły nie ma zstępnych, uprawnienie do zachowku przysługuje jego rodzicom i małżonkowi.

Trzeba jednak pamiętać, że zachowek nie przysługuje pozostałym osobom, które mogłyby dziedziczyć po zmarłym na zasadach kodeksowych. Zachowku nie otrzyma więc np. rodzeństwo zmarłego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *