Podział spadku po śmierci rodziców

W myśl obowiązujących przepisów dziedziczenie może się odbywać na dwa sposoby: na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu albo na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym. Podział spadku będzie w każdym z tych przypadków wyglądał inaczej. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak zostanie on rozdysponowany.

Dziedziczenie testamentowe

W przypadku, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje testament, osobami uprawnionymi do spadku są ci, którzy zostali wymienieni przez spadkodawcę. Mogą to być zarówno osoby z grona najbliższej rodziny, jak i zupełnie niespokrewnione. Osoba sporządzająca testament może dowolnie dysponować swoim majątkiem. Warto jednak pamiętać, że ci, którzy zostaną pominięci w testamencie lub ich udział w spadku zostanie zmniejszony, a w przypadku dziedziczenia na mocy zapisów kodeksowych znaleźliby się w gronie spadkobierców, mogą wystąpić o zachowek.

Dziedziczenie kodeksowe

Dziedziczenie kodeksowe odbywa się według kolejności ustalonej w przepisach. Osobami, które w pierwszej kolejności dziedziczą po zmarłym, są jego małżonek oraz dzieci. W takim przypadku małżonkowi oraz dzieciom przypadają równe części pozostawionego majątku. Udział małżonka nie może jednak być mniejszy niż 1/4. W sytuacji, gdy dzieci jest więcej niż trójka, dzielą one między siebie w równych częściach 3/4 majątku.

Warto pamiętać o tym, że nie jest istotny stopień pokrewieństwa między pozostałym przy życiu małżonkiem a dziećmi osoby zmarłej. W dziedziczeniu na takich samych prawach biorą udział zarówno wspólne dzieci małżonków, jak i dzieci, których rodzicem był jedynie zmarły.

Dla podziału majątku ważne są również stosunki majątkowe, jakie panowały między małżonkami. Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy istniała między nimi pełna wspólność majątkowa, do masy spadkowej wchodzi jedynie połowa posiadanych przez nich dóbr. Jeśli zatem np. nieruchomość była wspólną własnością małżonków, to dzieci osoby zmarłej mogą liczyć na udział w jej połowie. Do podziału będzie 1/2 działki, domu lub mieszkania. Z tej połowy część (1/2 w przypadku jednego dziecka osoby zmarłej, 1/3 w przypadku dwojga dzieci lub 1/4 w razie gdy dzieci było troje lub więcej) przypadnie małżonkowi, a dopiero resztą podzielą się dzieci.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której do otwarcia spadku nie dożyje któreś z dzieci zmarłego, wówczas udział przypada jego zstępnym, czyli dzieciom, wnukom i prawnukom. Przypadające im część jest również dzielona w równych proporcjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *