Rozwód czy separacja?

Małżonkowie, którzy doświadczają problemów małżeńskich, często zastanawiają się nad tym, jakie rozwiązania prawne będą odpowiednie dla ich sytuacji. Jest to bardzo rozsądne podejście, ponieważ warto pamiętać o tym, że trwanie związku małżeńskiego rodzi różne skutki prawne, które mogą wpływać na życie małżonków. Chodzi tu nie tylko o sprawy związane z opieką nad dziećmi, czy obowiązek wzajemnego wspierania się w różnych sytuacjach, ale również kwestie majątkowe.

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość skorzystania z dwóch instytucji różniących się między sobą skutkami, jakie wywołują. W razie poważnych kłopotów małżeńskich obie osoby mogą zdecydować się na przeprowadzenie separacji lub rozwodu. Zobaczmy, z czym łączą się te dwie sytuacje.

Konsekwencje prawne rozwodu i separacji

Na rozwód małżonkowie mogą się zdecydować w sytuacji, kiedy doszło między nimi do zupełnego rozkładu pożycia, który ma charakter trwały. Oznacza to, że strony nie widzą możliwości naprawienia wzajemnych relacji i powrotu do wspólnego życia. Rozwód może być orzeczony zarówno na wniosek obu stron, jak i w sytuacji, gdy wnosi o niego tylko jedno z małżonków. Decyzję o rozwodzie podejmuje sąd, rozpatrując przedstawione mu przez obie strony przesłanki.

Po udzieleniu rozwodu między małżonkami ustaje wspólność majątkowa i stają się oni dla siebie zupełnie obcymi osobami. W związku z orzeczeniem rozwodu małżonkom przysługuje jednak prawo do ubiegania się o alimenty. Może o nie wystąpić każde z małżonków w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub uznania winy obojga małżonków, lecz jedynie w sytuacji popadnięcia w niedostatek. Przy rozwodzie, podczas którego sąd badał winę małżonków, osoba uznana za niewinną rozpadu małżeństwa może jednak domagać się alimentów wskutek pogorszenia się jej sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

W przypadku rozwodu możliwość wystąpienia z pozwem o alimenty wygasa po upływie 5 lat. Zobowiązanie do płacenia alimentów kończy się również z chwilą, gdy uprawniony do nich zawrze nowy związek małżeński.

Małżonek, pod którego opieką znajdują się wspólne dzieci, ma jednak także prawo do wystąpienia o alimenty na dzieci. Będą one wypłacane aż do momentu, gdy dziecko uzyska możliwość samodzielnego utrzymania się.

Separacja może być orzeczona w sytuacji zupełnego rozkładu pożycia, o ile małżonkowie widzą szansę na powtórne wspólne życie. W przypadku separacji między małżonkami ustaje wspólność majątkowa. Obie osoby nie dziedziczą po sobie, podobnie jak przy rozwodzie. Nie mogą jednak zawrzeć nowego związku małżeńskiego, co jest możliwe w przypadku rozwodu. Przerwanie separacji powoduje przywrócenie wspólności majątkowej, a małżonkowie ponownie po sobie dziedziczą. W przypadku separacji małżonkowie mają możliwość wystąpienia o alimenty analogicznie, jak w przypadku rozwodu, z tym że nie obowiązuje tu 5-letni okres wypłaty świadczenia.

Podstawowa różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że rozwód jest definitywnym i nieodwracalnym zakończeniem małżeństwa, natomiast separacja skutkuje jedynie jego zawieszeniem, a wszystkie efekty automatycznie ustają po jej przerwaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *